អ៊ីមែល/ទូរស័ព្ទ

តោះ​ចូល​ទៅ​ប៉ះ

កុំស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការសួរយើងអ្វីមួយ។ផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងដោយផ្ទាល់ericchen@eureka-machinery.comor ទូរស័ព្ទមកយើងតាមរយៈ +86 21 62999507 ។

អាចប្រើបាន 24 ម៉ោង។

+86 21 62999507, 6299806